İris Pala ?, ?, b. ?

 

Sanatını "Kendini heyecanlandırırken, duygularını harekete geçirdiğini, tutkularını yaşatırken kaçınılmaz olarak hayat ve kendisi ile buluşturması" olarak tanımlayan İris Pala MAS Sanat ve Tasarım Galerisindeki sergisinde sanat severleri, sanatın kendisini "kaos-kozmos arasında sürüklemesi bir oluşun, bozuluşun, belirsizlikler ve belkiler içinde yoğurmasının" imgelerini barındıran eserlerini izlemeye davet ediyor.

 

Aralık 2019